Nəmləndiricidən istifadə etmək və ya tətbiq etmək, xəyal etdiyiniz zaman xəyalınızın maraqlı bir əlamətidir. Bu işarə başqalarını təsvir edən şəxsi göstərir. Yenidənqurmanın rəmzi mənasını da verir. Həyata yeni bir baxışınız var….