Xəzinə sandığı

Bir xəzinə sandığı haqqında xəyal bir vəziyyətin və ya əlaqənin heç arzuladığın hər şey olduğunu duyğusunu simvollaşdırır. Var olduğunuzdan və ya qazandığınızdan məmnun olmaq və ya tamamilə razı olmaq. Heç bir şeyin sizin üçün daha vacib və dəyərli olmadığına inanmaq. Hər zaman sizin üçün nə qədər dəyərli və ya gözəl bir şey olduğunu dərk edin. Xəzinə sandığını xəyal etmək təhlükəsizlik, təhlükəsizlik və ya aid hisslərini əks etdirə bilər.