Körpə Beanie

Şapka içində bir körpənin xəyalı əksər vəziyyətlərə uyğunlaşma simvoludur. Başqaları ilə ~ayaqlaşmaq~ ehtiyacını da ifadə edə bilər. Əlavə simvolizm üçün heyvanın və ya körpənin ad qapağını nəzərdən keçirin.