İçkilər

İçki haqqında xəyal asan vəziyyətləri simvollaşdırır və siz yanacaq doldurursunuz. Narahat və çətinlik çəkmədən bir vəziyyətə gəlin. Vaxtınızı ala biləcəyiniz bir vəziyyətin nümayəndəsi də ola bilər.