Kitabxanaçı

kitabxanaçı olmaq sizin müdrikliyinizi və zəkanızı göstərir. Xəyalınızda bir kitabxanaçı ilə danışmaq, bu sizə çox bilik verəcək yeni bir münasibət deməkdir. Bir xəyalda görmək üçün yaradıcılıqda irəliləməsini simvollaşdıran kitabxanaçı çalışır. Ümumiyyətlə, xəyaldakı kitabxanaçı düşüncə yolunu göstərir və yaradıcı və bilikli bir düşüncəni təmsil edir.