Burunlar

Gaga ilə yuxu qərar vermək azadlığını simvollaşdırır. Nəticələri danışmaq və ya idarə etmək azadlığı. Əlavə məna üçün quş növünə fikir verin. Gümüşü olmayan bir quş haqqında xəyal, seçim azadlığını itirmək hisslərini simvollaşdırır. Həm də qiymətləndirmə və müzakirə etmək imkanı olmadan azadlığın təmsilçiliyi ola bilər.