Səs

Bir xəyalpərəst yuxusunda bir səs siqnalı görəndə peyj haqqında yuxunun mənasını axtarmalıdır.