Bloklar

Tikinti blokları haqqında xəyal, həyata keçirilmə üçün əsasları və ya maddələri simvollaşdırır. Nəyisə əldə etmək və ya yaratmaq üçün lazım olanı görmə və ya intuisiya hissi. Gözləriniz qarşısında yavaş-yavaş baş verən bir obyektivi və ya planı təmir edin. Bir layihənin hər tərəfini müşahidə etmək və ya etməli olduğu işi etməyi planlaşdırmaq. Bir xəyalda oyuncaq bloklarını istifadə etmək, bir planda və ya layihədə lazım olan hər şeyi ~hərəkətə keçirmək~ üçün ciddi bir cəhd göstərə bilər. Bir nəzəriyyə və ya beyin hücumu. Heç bir yerdə olmayan bir şey etməkdən zövq alırsınız. Bəyənmək üçün nə edirsən və ya yaradırsan.