Ağız

Ağız üzərindəki yuxu fikirlərin və ya inancların ifadəsini simvollaşdırır. Açıq bir ağızdan ayrılma qəbulediciliyi və ya yeni fikirlərə açıqlığı simvollaşdırır. Bağlı bir ağızdan çıxmaq antaqonist olmağı simvollaşdırır. Bir fikir və ya inancı ifadə etməkdə maraqsız olmağı da təmsil edə bilər. Bir ağız ilə xəyal bağlanmış və ya toxunmuş bağlama repressiyanı, sərbəst ifadə və ya danışa bilməməyi simvollaşdırır. Açıq bir ağız ilə mavi dil ilə xəyal həqiqəti ifadə etmək üçün açıqlığı simvollaşdırır.