Ox

Bir öküz haqqında xəyal, idarə olunan və ya məhdud gücün simvoludur. Siz və ya sizin üçün istifadə etmək qabiliyyəti olmayan bir gücə sahibsiniz. Güclü olmaqla yanaşı, başqası tərəfindən tamamilə idarə olunmaqdır. Mənfi olaraq, məqsəd və ya haqsız geri yerinə yetirildiyini hiss edə bilərsiniz.