Düyü krakerləri

Pirinç kraker yuxusu, özümü yaxşı hiss etmədiyim müsbət seçimləri simvollaşdırır. Özünü yaxşı hiss etmənin mümkün olmadığı nöqtəyə qədər davranmaq, ona uyğun davranmaq və ya çətinliklərdən kənarda qalmaq. Düyü krakerləri sizi maraqlandıran vəziyyətlərə qarşı səbirsizliyi əks etdirə bilər. Misal: Bir adam düyü krakerini yandırmağı xəyal etdi. Gerçək həyatda, təhqiramiz atası xəstəxanada ölürdü və varisliyini sürətləndirmək üçün ~fişini çəkmək~ barədə düşüncələr yaşayırdı. Düyü krakerləri atasının ölməsini gözləyən müsbət seçimini əks etdirir, bunu edə bilmədi.