Bowling

Bowling xəyalında eyni zamanda çoxşaxəli problemi və ya bir sıra problemləri aradan qaldırmağa çalışdığınız bir həyat təcrübəsini simvollaşdırır. Tətillər müvəffəqiyyəti göstərir və qaçırılanlar məqsədlərə çatmaq və ya arzularını yerinə yetirmək üçün uğursuzluqları göstərir. Bəzi sancaqlarda oynamaq və qalmaq müəyyən problemlərlə məşğul olmaqda müvəffəqiyyəti, digərlərini həll edə bilməməyi simvollaşdırır.