Rezin

Bir pozan haqqında xəyal fikrinizi dəyişdirməyi və ya səhvini düzəltmək arzusunu simvollaşdırır.