Burn

Bir xəyaldakı üfunət hissi həyatınızdakı müxtəlifliyi və dəyişiklikləri bildirir. Yuxu yuxu zamanı hiss etdiyiniz soyuqluq kimi xarici stimulları da göstərə bilər.