Cadu

Bir cadunun xəyalı əbədi qadınlıq təbiətinin müdrikliyinə işarədir. Xəyalınızda bir cadu görsən, bəslənməni təmsil edə bilər. Mənfi olaraq, bir cadı görməməyiniz uğursuz simvolizmlə xəyal kimi izah olunur. Bu yuxu ananızın qüdrətli olduğunuz deməkdir.