Cadu

Cadu xəyal etdiyiniz zaman, bu, onu xeyirxahlığı üçün istifadə edən insanlar deməkdir.