Camışlar

Bir camış haqqında xəyal süründürməçiliyi simvollaşdırır. Həyatınızın bir sahəsi, kiminsə və ya başqasının, bir problemi həll etmək istəmədiyi, ciddi olmadıqca. Bir camış gəmisi ilə bağlı xəyal, laqeyd bir məsələyə ciddi münasibət simvoludur. Siz və ya nəhayət bir problemlə qarşılaşmağa məcbur olan birisiz. Kəsilmiş bir şeyə tələsmək. Ağ camış haqqında xəyal, bir məsələni daha sonra təxirə salmaq üçün yaxşı niyyətləri ifadə edə bilər. Əlavə təzyiq verdiyiniz bir problemin nümayəndəsi ola bilər. Qara bir camış haqqında xəyal etməyiniz çox narahat olduğunuz bir şeyi təmsil edə bilər. Bundan qorxduğunuz üçün təxirə saldığım bir problemin nümayəndəsi ola bilər. Bir camış poo haqqında xəyal, uzun müddətdir axtarılan səbəb ola bilən bir problemi simvollaşdırır. Misal: Bir qadın ~camış Kaliforniyada evdə deyil~ deyilməsini xəyal etdi. Gerçək həyatda həyatını dəyişdirmək üçün Kaliforniyadan başqa bir ştata keçmək istədi və mən onu uzun müddət kənara qoymuş kimi hiss etdim. ~