Bumeranq

Bir xəyaldakı bumeranq, ətrafında nə olduğunu söyləyin. Hərəkətlərinizdə müsbət olmağa çalışın.