Təyyarə asqısı

Təyyarə asma xəyalında gözlədiyi və ya müvəqqəti başlamağı gözləyən planları və ya layihələri simvollaşdırır. Daha böyük bir şeyə başlamazdan əvvəl bir şeyin olacağını gözləmək.