Keçi

Keçi ilə bağlı xəyal əzmkarlıq, amansızlıq və ya imtina etmək istəməməyinizi simvollaşdırır. Bir xəyalda keçi sizi və ya bir şeyə qarışan və ya imtina etmək istəməyən bir başqasını əks etdirə bilər. Keçilər də etdiyiniz hər şeyə uyğunlaşan və ya uyğunlaşan kimi görünən insanların və ya vəziyyətlərin nümayəndəsi ola bilər. Keçi tez-tez şeytani görüntülərdə neqativliyin amansız təbiətini əks etdirir.