Notbuklar

Bir notebook haqqında xəyal, xatırlamaq üçün kifayət qədər vacib hesab etdiyiniz məlumatları simvollaşdırır. Davam etmək istədiyiniz şeylər. Bu, məsləhət, müşahidələr, təcrübə, xatirələr və ya artıq həll etdiyiniz problemlərin həlli yolu ilə təqdimat ola bilər. Bir notebook da laqeyd qaldığınız məsələlərin nümayəndəsi ola bilər. Bir notebook itirmək xəyalı faktları və ya dəyişmiş bir vəziyyəti simvollaşdırır. Bir notebook oxumaq haqqında xəyal bir problemin soruşulmasını və ya məlumatı nəzərdən keçirməsini simvollaşdırır. Məsləhətlərə, müşahidələrə, təcrübələrinizə, xatirələrinizə və ya artıq həll etdiyiniz problemlərin həlli üzərində düşünə bilərsiniz. Yuxu noutbukları, öyrənmək və ya bilik əldə etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz real həyat dəftərlərini də əks etdirə bilər.