dülgər

Bir xəyalda dülgərsənsə, deməli, həyatın sənə qoyduğu əngəllərə və çətinliklərə qarşı çıxmaq bacarığınızı göstərir. Digər tərəfdən, yuxu fərqli düşünməyə başlamağı və fikirlərini başqalarına çevirməyi təklif edə bilər.