Sürücünün lisenziyası

bir sürücülük vəsiqəsi xəyalında müəyyən qərarlar tətbiq etməkdən azadlıq və ya müstəqillik hissi var. İstədiyiniz zaman bir şey edə biləcəyinizi bilərək.