Kəskinləşdirici

Bir xəyalda bıçaq itiləyicisini görürsən, yuxu sərbəstliyin və azadlığın olmamasını göstərir.