Şampan

Xəyallardakı şampan, qazandığı qeyd etmələr və qazandığı uğurlarla əlaqələndirilir. Açılan şampanı gördünüzsə, Freyd görə cinsi əlaqə ilə əlaqəlidir.