Qoxu

Bir şey qoxusu ilə bağlı xəyal sizin hisslərinizi və ya bağırsaq bir şeyə aid hisslərinizi göstərir. Pis qoxular vəziyyətə qarşı xoşagəlməzliyi, bir şeyə qarşı pis hissləri və ya bağırsaq bir şeyin səhv olduğunu göstərir. Bir şey özünü doğru hiss edə bilməz. Yaxşı qoxu bir vəziyyət və ya insan haqqında müsbət hissləri əks etdirir. İnstinktləriniz bir şeyin yaxşı olduğunu hiss edir. Əlavə simvolizm üçün qoxulu olduğunuzu düşünün.