Aştray

Siqaret çəkməyinizi xəyal etdiyinizdə və sonra kül külündən istifadə etməyiniz köhnə hisslərinizdən və yanaşmalarınızdan qurtulmaq istədiyiniz deməkdir. Başqa sözlə, bu yuxu keçmişdə baş verənləri unutmaq istəyinizi və davam etmək tələbinizi ifadə edir. Alternativ olaraq, bu yuxu olduğunuz münasibətləri təmsil edir və artıq deyil, çünki yolda qalmaq çox çətin idi. Bu xəyalın digər mümkün mənası siqaret çəkmək və imtina etmək istəyinizdir.