Su

Bir xəyaldakı su, subliminal zehninizi simvollaşdırır. Beynin çox hissəsi sudan ibarətdir, buna görə də yaşamaq üçün istifadə etdiyimiz ən vacib şeylərdən biridir. Xəyallardakı su, varlığımızın psixi cəhətləri ilə əlaqələndirilir. Su gördüyünüz yuxu mənəvi böyümənin, enerjinin, canlılığın və müdrikliyin simvolu olaraq bilinir. Xəyalın vəziyyətindən asılı olaraq su və onun bizim üçün əhəmiyyəti barədə çox müxtəlif izahatlar var. Su qaynayırdısa, xəyalpərəstdə olan aqressivlik və qəzəb görünür. Digər tərəfdən, qaynar su partlamağa hazırlaşan duyğuları təmsil edə bilər. Su heç bir hərəkət etmirsə, belə bir yuxu xəyalpərəstin əmin-amanlığı və dincliyi barədə xəbər verir. Bir xəyaldakı su çirkli və çirklidirsə, bu düşüncə tərzinizin mənfi tərəflərini göstərir. Bəlkə də sərbəst və yaradıcı olmağa imkan verməyən düşüncəniz vəziyyətindəsiniz. Palçıqlı su, eyni zamanda bir çox mənfi insanlarla qarşılaşdığınız yerdə əhatə olunduğunuzu da ifadə edə bilər. Kimsə sizi çirkli suya itələyibsə, deməli, özünüzdən çox asılı olmayan və çox xoşagəlməz vəziyyətdə olacaqsınız. Əgər axan suyu eşidirsinizsə, o zaman müsbət düşüncənizlə sizə çatacaq mənəvi yüksəlişləri bildirir . Su üzərində gəzən xəyalpərəst öz duyğularını və düşüncələrini idarə edə bilir, buna görə də hər şey sakit və nəzarət altındadır.