Arı şanı

Arıçı haqqında xəyal narahat olmaq üçün təhlükəli olan bir insanı və ya vəziyyəti simvollaşdırır. Həm də riskli bir zövqün bir nümayəndəsi ola bilər.