Yanacaq

Yanacağın tükənməsi ilə bağlı xəyal həyatınızın güc, motivasiya və ya ruzi tükənmiş bəzi sahələrini simvollaşdırır. Davam etmək üçün enerjinin olmaması. Bir əlaqədə cazibə və ya maraq itirilə bilər.