Həblər

Daş lövhələrdəki yuxu, fikir və ya inancla əlaqədar hissləri simvollaşdırır və yadda saxlamaq çox vacibdir. Həm də çox ciddi qaydaların və ya əsas inancların təmsil olunması ola bilər. Özünüz üçün ~daş içində~ olan qaydalar və ya davranış qaydaları təyin edin