Zal

Bir qurbangahın oyanması xəyalları keçid mərhələsini simvollaşdırır. Alternativ olaraq, ziddiyyətli seçimləri və ya baxış nöqtələrini təmsil edə bilər. Bir toy qurbangahı ilə bağlı xəyal, psixoloji və ya situasiya birləşməsinə doğru irəliləməni simvollaşdırır. Daha əhəmiyyətli və aydın olmağa yaxın olan problemlər və ya vəziyyətlər. Bir ada mağazası haqqında xəyal seçmə münasibəti simvollaşdırır. Siz və ya tamamilə məhsul yığımına və ya istədikləri və ya sınamaq istədiyiniz şeyləri seçməyə çalışan birisiniz. Təsadüfi və ya inamla istədiyiniz hər şeyi əldə etdiyiniz bir ağıl vəziyyəti. Əlavə simvolizm üçün mağaza növünə nəzər salın.