Maneələr

Barak yuxusu, əsl məsələyə gərəksiz və ya ikincil olduğunu hiss etdiyiniz bir narahatlığı simvollaşdırır. Yalnız bir problemlə məşğul ola bilməyəcəyinizi və ya sadəcə əylənə bilməyəcəyinizi hiss edirəm, çünki bir şey həmişə problemdir. Digər məsələlərə yapışan məsələlər. Mənfi olaraq, maneələr ~Zədə üçün təhqir əlavə edin~ əks edə bilər. Misal: Bir qadın bir balina üzərindəki səddləri təmizləməyi xəyal edirdi. Gerçək həyatda o, xəstəlik xəstəliyinə tutulmuşdu və ölüm haqqında düşünməmək üçün həmişə ruhunu yüksək tutmağa çalışırdı.