Məxluqlar

Qəribə varlıqlar haqqında xəyal qorxu və ya etibarsızlığı təmsil edə bilər. Üzü olmayan bir məxluq haqqında xəyal birmənalı olmayan qorxu və ya etibarsızlığı əks etdirə bilər. Müəyyən edə bilmədiyiniz və ya tamamilə aydın olmayan bir şeydən qorxun və ya etibarsızsınız.