Alkoqol

Spirtli yuxu, nəzarətdən çıxmış bir səhv və ya problemi tamamilə sterilizasiya etmək cəhdinizi simvollaşdırır. Yeni bir şey haqqında düşünmək istəmirsiniz.