İmmiqrasiya İdarəsi

İmmiqrasiya şöbəsi ilə bağlı xəyal, əhəmiyyətli bir dəyişiklik etmək üçün icazə ehtiyacına dair hissləri əks etdirə bilər. Bu, artan azadlıq səviyyəsini qorumaq üçün çətinliklərdən kənarda qalmaları və ya özlərini sübut etmələri üçün lazım olan hisslərin nümayəndəsi ola bilər. Əgər kifayət qədər hörmət göstərməsən statusunuzu və imtiyazlarınızı itirəcəyinizi hiss edirsiniz. İmmiqrasiya şöbəsi tərəfindən müdaxilə və ya sorğu-sual edilməyinizi xəyal etməyiniz, yaxınlarda sevdiyiniz bir şeydən kəsilmək qorxusunu ifadə edə bilər. Bu, daha az xoş və ya şanslı bir həyat vəziyyətinə qayıtmaq məcburiyyətində qalma qorxusunun ifadəsi ola bilər.