Ümidsizlik

Ümidsiz olduğunuzu xəyal etmək, yaxşı bir şeyin yenidən baş verməyəcəyi hisslərini simvollaşdırır. Baş verən əzab və ya qəddarlıq.