Şikəstdi

N şikəst olduğunuz yuxu, mükəmməl bir şəkildə yerinə yetirə bilməyəcəyinizi ifadə edir. Xəyal azadlığın azlığını da göstərə bilər. Şikəstin ən çox şərh olunan mənası Handikap xəyalının təfsirində izah olunur.