İstiqamətlər

Bir xəyalda və xəyalda olsanız, tənqidi qəbul etmək ehtiyacınız və ya qabiliyyətinizi ifadə edən istiqamətlərə əməl etdiyinizi gördünüz. Bu həm də sizin hakimiyyətə münasibətinizə aiddir. Bir xəyalda və yuxuda idinizsə, təlimatlar verdiyinizi gördünüz, məqsədlərinizə müraciət edin və məqsəd axtarın. Özünüzü tanımaq yolundasınız.