Dəniz yosunu

Yosun xəyalları hal hazırda etdiyiniz bir şeydən narazılığınızı simvollaşdırır. Həyatda olduğunuz yerdən məmnun ola bilməzsiniz. Etmək istəmədiyiniz və ya hər şeyə qarışdığınız bir şey. Misal: Bir adam içərisində yosunları olan bir çaydan çıxmağı xəyal etdi. Gerçək həyatda o, iş axtarmağı başa vurmuşdu və hiss etdim ki, yeni iş onu həqiqətən istədiyi işdən saxladı.