Dromedary

Bir dəvə ilə bir xəyal qurmaq bəxti gətirir və gözlənilməz nəticələr deməkdir. Bundan əlavə, yuxuda dromedarı görmək onun zəhmətinin təbiətini göstərir. Bu keyfiyyətiniz sizi gözlənilməz sərvətlə mükafatlandıracaq və nüfuzunuzu artıracaqdır. Alternativ olaraq, bir dromedary haqqında xəyalınız, qayğıkeş şəxsiyyətinizi təmsil edir. Səxavətli insansınız. Həmişə bir borc verməyə hazırsınız.