Duel

Bir dueldə mübarizə etdiyinizi xəyal etmək, emosional və rasional tərəfləriniz arasındakı daxili qarşıdurmalar deməkdir. Öz içinizdəki bu dueldə bu iki hədd arasında xoşbəxt bir vasitə tapmalısınız. Bu, ətrafınızdakı hər şeydə qara və ağdan daha çox şey görməyinizi məhdudlaşdırır.