Əl qandalları

Əl qandalları haqqında xəyal zehni və emosional məhdudluğu, ya da özünüzü istədiyiniz kimi düşünmək və ya ifadə etmək azadlığınızın olmamasını simvollaşdırır. Siz və ya başqa bir şəxs və ya vəziyyətlə məhdudlaşan, əhatə edilmiş və ya nəzarət edilən birisiz.