Elektrik enerjisi

Elektrikli yuxu həyatınızın bəzi sahələrində enerjini, canlılığı və həyati enerjini simvollaşdırır. Bəzi düşüncələr, duyğular və ya vəziyyətlər çox canlıdır. Mavi elektrik haqqında xəyal həyatın müsbət qüvvəsini və enerjisini simvollaşdırır. Müsbət düşüncələr və vəziyyətlər həyatınızın bəzi sahələrində nəzərə çarpan və ya güclü təsir göstərir. Qırmızı elektrik haqqında xəyal mənfi enerji və həyati enerjini simvollaşdırır. Mənfi düşüncələr və vəziyyətlər həyatınızın bəzi sahələrində nəzərə çarpan və ya güclü təsir göstərir.