Pırasa

Bir xəyalda pırasa gördüyünüz zaman bu yuxu zəfər və təhlükəsizliyə işarədir.