Mühəndis

Bir mühəndis haqqında xəyal, eqonun bir tərəfini, problemi həll etmə bacarığı olan xəyalpərəstin şəxsiyyətini simvollaşdırır. Üstün idarəetmə bacarığı. Davamlı bir vəziyyəti qorumaq üçün bacarıqların ağıllı tətbiqi.