Can

Birinin ruhu olmamasını xəyal etdiyi yuxu, gücsüz olan xəyalpərəst haqqında vəziyyəti göstərir. Özünü bədəndən daha çox tanıya bilmir. Xəyal da xəyalpərəstin özündən utandığını, buna görə də ruh olmadan hiss etdiyini də göstərə bilər. Yəqin ki, xəyalpərəst yalnız özü ilə deyil, ətrafındakılarla da əlaqəni itirib. Alternativ olaraq, yuxu, xüsusən xəyalpərəst öz nəfsini görürsə, zehninizin yüksək mənəvi vəziyyətini simvollaşdıra bilər.