Məktəb

Məktəb xəyal edirsinizsə, keçmiş və gələcək kimi şərh edilə bilər. Hələ məktəbə gedirsinizsə, açıq-aydın vaxtınızı sərf etdiyiniz və bir çox fərqli duyğular yaşayacağınız yerdir, buna görə xəyallarda əks olunur. Uzun müddət məktəbə getməmisinizsə, yuxu yuxudan oyanan həyatınızda öyrəndiklərinizi göstərə bilər. Yeni təcrübələr məktəblə əlaqələndirilir, çünki hər gün uşaqların yeni bir şey öyrəndiyi yerdir.