Natiqlər (stereo)

Stereo dinamiklər haqqında xəyal hisslərin ünsiyyətini simvollaşdırır. Başqalarına hisslərinizi bildirən şifahi və ya qeyri-şifahi jestlər. Hisslərinizi ifadə etmək bacarığınız. Dinamikdən çıxan musiqi, sizin və ya başqasının ifadə etdiyi hiss növünü əks etdirə bilər. Natiqdən gələn qəribə səslər haqqında xəyal sizin və ya başqasının həqiqi hissləriniz barədə verdiyi qarışıq mesajları təmsil edə bilər.