Ordu

Bir ordu haqqında xəyal sərt bir mövqe və ya inanc sistemini simvollaşdırır. Çətinlik qarşısında davamlı inanclar və ya dəyərlər. Çətinliyə dözmək üçün bütün gücünüzü toplamaq ehtiyacınızı əks etdirə bilər. Bir problemi həll etmək üçün onu qatlayın. Ciddi qaydalara və ya vacib bir gündəliyə əməl edin. Dəqiqlik. Alternativ olaraq, bir komandaya güclü sədaqət hissini əks etdirə bilər. Mənfi olaraq, bir ordu inadkar bir münasibəti və ya böyük bir kinini simvollaşdıra bilər. Misal: Bir qız xəyalında rus ordusunu gördü, ona tərəf gəldi. Gerçək həyatda rəfiqəsi çox inadla onunla razılaşmırdı. Misal 2: Bir ata ordu bazalarında yaşamağı xəyal edirdi. Real həyatda oğlunun evində yaşaması üçün çox sərt qaydalar qoyurdu.